ZNAKI ZMIENNEJ TREŚCI - VMS (Variable Message Signs)

Znaki zmiennej treści (czyli ang. VMS - Variable Message Signs) mogą być z wykonane w różnych technologiach. Jednakże, technologia LED jest najbardziej rozpowszechniona, ze względu na nowy proces produkcji wysokiej jakości diod LED w bardzo przystępnych cenach, nawet w najwyższych progach jasności z wykorzystaniem pełno kolorowych aplikacji.

Wszystkie znaki zmiennej treści VMS, produkcji Solari mogą być monochromatyczne, 3-kolorowe lub pełno kolorowe.

Wspólnie z firmą Solari oferujemy poszczególne zespoły w różnych wymiarach.

W przypadkach szczególnych, zespoły wyświetlaczy mogą być opracowywane pod kątem specjalnych wymagań Zamawiającego.

Autostrady, drogi ekspresowe, drogi wojewódzkie.

Zastosowanie znaków zmiennej treści na drogach i autostradach zwiększa bezpieczeństwo ruchu kierujących pojazdami, a także ułatwia faktyczne zarządzanie ruchem. W skuteczny sposób wpływa na sposób poruszania się kierowców, którzy otrzymują aktualne dane o prowadzonych robotach drogowych, objazdach lub dozwolonej prędkości. Informacje przekazywane są w czytelny sposób, w postaci krótkich wiadomości pozwalaących na szybką reakcję, ułatwiają dostosowanie się kierowców do warunków panujących aktualnie na drogach.

Aktualne informacje drogowe o utrudnieniach w ruchu.

Aglomeracje miejskie, drogi dojazdowe do obieków tj. parkingi, dworce, galerie handlowe etc.

Wykorzystanie znaków zmiennej treści w informacji miejskiej, poprawia płynność ruchu po przez centralne sterowanie i zarządzaniem kierunkami poruszania się pojazdów. Informowanie o wolnych powierzchniach parkingowych, robotach drogowych prowadzonych w miastach, objazdach lub innych zdarzeniach, wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Pozwala także na uzyskanie realnego wpływu na efektywne zarządzanie transportem w aglomeracjach miejskich.

Aktualne informacje drogowe o utrudnieniach w ruchu, wolnych miejscach parkingowych, sugerowanych trasach objazdu etc.

Autostrady - punkty poboru opłat
Parkingi, tunele i estakady etc.

 

Monitory kierujące w czytelny sposób przedstawiają możliwe kierunki poruszania się pojazów w najbardziej niebezpiecznych miejscach generujących zwiększoną ilość pojazdów. Do miejsc takich w szczególności zaliczyć należy: punkty poboru opłat na autostradach, tunele, estakady i parkingi.

Przykładowe monitory kierunkowe, wyznaczające kierunek poruszania się lub wolne pasy ruchu.
 
 
Znaki zmiennej treści oferowane przez firmę Dropel wspólnie z firmą Solari, spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zdjęcia zamieszczone na stronie przedstawiają międzynarodowe realizacje firmy Solari.

Zapraszamy do współpracy.

Firma | Oferta | Kontakt | Realizacje | Informacje i publikacje | Partnerzy | Mapa serwisu | Strona główna
Copyright Dropel 2005, produced by netboard.com.pl